Skupine

 • Liturgični bralci
 • Strežniki
 • Biblična skupina
 • Župnijski pastoralni svet
 • Skavti
 • Večerna zarja
 • Pevski zbori
  • Otroški pevski zbor
  • Mladinski pevski zbor
  • Mešani župnijski pevski zbor
  • Ženski pevski zbor Marije