Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je razdeljen v tri skupine:

  • za bogoslužje
  • za oznanjevanje
  • Karitas
Člani Župnijskega pastoralnega sveta imajo svoja redna srečanja, na katerih obravnavajo aktualno problematiko v župniji.