Verouk

2021/2022

Verouk 2021/2022

RazredDanUraGradivoKatehet
PREDŠOLSKITOREK17:00 Mapa, liturgični zvezekga. Greti
1. razredPONEDELJEK17:00Božji otrok sem, liturgični zvezeks. Milena
2. razredTOREK16:00Jezus je moj prijatelj, liturgični zvezekga. Eva
17:00
3. razredČETRTEK15:00Kristjani praznujemo skupaj, liturgični zvezekg. Zoran
16:00
4. razredPONEDELJEK16:00Mapa, liturgični zvezekgdč. Helena
17:00
5. razredČETRTEK16:00Mapa, liturgični zvezekga. Zvonka
17:00
6. razredČETRTEK14:00Mapa, liturgični zvezeks. Ema
15:00
7. razredČETRTEK17:00Mapa, liturgični zvezeks. Ema
PETEK14:00
8. razredPETEK16:00Mapa, liturgični zvezekg. Zoran
9. razredČETRTEK20:00Mapa, liturgični zvezekg. Zoran
1. letnik SŠ ČETRTEK20:00Mapag. Zoran