Skupine

  • Liturgični bralci
  • Strežniki
  • Biblična skupina
  • Župnijski pastoralni svet
  • Skavti
  • Večerna zarja
  • Čiščenje in krašenje cerkve
  • Pevski zbori