Mavrične katehetske igre

Mavrične katehetske igre vodi Kristina Pregelj. Srečujemo se vsak petek ob 16:30 v župnišču. Skupaj prebiramo Mavrico, rešujemo naloge iz Mavrice, izdelujemo razne izdelke. Vsak mesec opravimo izziv, v katerega vključimo celotno župnijo. Vsake toliko časa pa tudi kaj spečemo, saj so v Mavrici tudi recepti. Vsako leto gremo tudi na tekmovanje, ki je začetek junija v Ljubljani.