Liturgični bralci

Liturgični bralci imajo svojo redno pripravo na liturgijo vsak zadnji ponedeljek v mesecu po večerni maši. Vodi jih g. župnik Zoran Zornik. Obravnavajo aktualne odlomke Božje besede, ki jih berejo pri mašah, poleg tega pa se tudi duhovno poglabljajo pod duhovnim vodstvom g. župnika Zorana Zornika.

RAZPORED BRALCEV NA TEJ POVEZAVI…


SODELOVANJE PRI MAŠAH

Poudarimo dvoje:

1. Vsak uvod, spodbuda, opozorilo naj bo kratko in jedrnato, da ne zatemni mašnega dogajanja, ampak ga podkrepi k boljšemu razumevanju.

2. Pri običajnih nedeljskih mašah zadostujeta dva taka poudarka, pri posebnih mašah, kot so razna praznovanja, lahko kaj več. Lepo je, da se to sodelovanje izmenjuje.

UVOD V MAŠO: Nakaže rdečo nit nedelje, vezano na nedeljski evangelij ali pa poudari pomen določene nedelje, npr nedelja Svetega pisma. Običajno se povabilo h kesanju prepusti mašniku. Lahko pa bralec uvoda v mašo povabi h kesanju in nadaljuje s

SPOKORNIMI VZKLIKI: Običajno so trije, lahko tudi več. Spokorni vzkliki se izmenjaje končajo z Gospod, usmili se; Kristus, usmili se. Spokorne vzklike ob nedeljah uporabljamo predvsem v adventnem in postnem času, vedno pa v dogovoru s pevci, da potem tega ne pojejo. Spokorni vzkliki so lahko lepo izpraševanje vesti in kesanje glede na evangelij,

npr. za naslednjo nedeljo: Jezus pravi: vi ste sol zemlje, mi pa se tolikokrat obnašamo po miselnosti tega sveta, Gospod, usmili se. Jezus pravi: vi ste luč sveta, mi pa nismo vedno zgled našim mlajšim in našim bližnjim, Kristus,usmili se. Jezus pravi, da se svetilko postavlja na podstavek, mi pa se tolikokrat skrivamo le v cerkvi in se v družbi nočemo izpostaviti, Gospod usmili se.

UVOD V BOŽJO BESEDO: Pred berilom lahko kratko opozorimo, kaj bomo poslušali. Evangeliji so nam poznani, berila pa so tako iztrgana iz konteksta, zlasti NZ, da je kdaj dobro spomniti in zbuditi poslušalca, na kaj naj bo pozoren.,

npr. drugo berilo naslednje nedelje: Bodimo pozorni, čemu daje apostol Pavel poudarek: ni bil dober govornik, poudari pa, da ni pomemben on, ampak to, kar sporoča: pred vami sem bil slaboten, a oznanjal sem Jezusa, in to križanega. Ljudi ni prepričal z blestečim govorom, ampak se je izkazal Duh. Dovolimo tudi mi, da nas po tej Božji besedi nagovori Gospodov Duh.

PROŠNJE: Prošnje v knjigi so pač take kot so. Morda smo v lokalnem, narodnem ali svetovnem merilu zaznali kakšne stiske, lahko jih povežemo v eno dodatno prošnjo. Prošnja vsebuje dva dela: prvi del je predstavitev prošnje, drugi del pa prošnja h Gospodu,

npr: Gospod Jezus, v tej zimi je mnogo naših župljanov zbolelo za gripo in prehladi (prvi del), prosimo te za njihove domače, da bi jim potrpežljivo stregli, zdravnike pa razsvetljuj, da jih bodo uspešno zdravili (drugi del).

UVOD V POVZDIGOVANJE IN SPREMENJENJE: Najsvetejši trenutek svete maše. Nekdo izven naše župnije, ki je bil en dan pri maši, mi je rekel: Kako lepo je, da ljudje pokleknejo za ta sveti trenutek in klečijo vso evharistično molitev. Prav lahko pa naredimo kratek uvod,

npr: Ko bo duhovnik povzdignil spremenjeno hostijo, bomo pogledali v središče sveta, in tiho recimo: hvaljeno in češčeno naj vedno bo, presveto Rešnje Telo.

Ali: Ko bo duhovnik dvignil kelih zveličanja, pomislimo na naše grehe, ki jih tudi po tej sveti daritvi izmiva Gospod s svojo krvjo.

UVOD V OČE NAŠ: Molitev Oče naš ima v sebi tiste prošnje, ki jih je Jezus čutil kot najpomembnejše. Zato v uvodu, pustimo izjeme, ne govorimo, za kaj bomo predvsem molili, ampak poudarimo moč in pomen molitve.

Npr.: Zdaj bomo vsi, sinovi in hčere nebeškega Očeta, skupaj molili. Ne moremo reči Oče naš, če koga od bratov in sester preziramo. Zato želim s to molitvijo objeti vsakega, ki mi ga je Oče namenil za brata, sestro. Z Jezusovimi prošnjami recimo… in mašnik začne: Oče naš,

ali pa: Zdaj bomo vsi, sinovi in hčere nebeškega Očeta, skupaj molili. Ne moremo reči,daj nam danes naš vsakdanji kruh, če kruh imamo, brat, sestra pa je v pomanjkanju. Naj nas ta molitev vzgaja za solidarnost. in mašnik začne: Oče naš…

POZDRAV MIRU: Tako kot vedno delate.

ZAHVALA PO OBHAJILU: Poznamo zahvale otrok, kratke in prisrčne. Lahko pa je tudi ena kratka misel, molitev, ki ljudi zbere v tem svetem trenutku, ko smo prejeli Jezusa. V tedniku Družina imamo vsak teden molitev tedna, ki je lahko v pomoč ali pa sestavimo sami kaj podobnega.

Molitev tega tedna: Prosim te, Gospod, da z lučjo svoje besede razsvetliš može in žene, ki se v Cerkvi posvečajo tebi, da bi z besedo in dejanji povsod oznanjali navzočnost Boga, ki ljubi človeštvo. Marija, Devica in Mati, prva učenka in Bogu posvečena, pomagaj nam, da bomo predano služili Božjemu načrtu, in daj nam, da bomo molili s Cerkvijo: »Tukaj sem, naj se mi zgodi po Tvoji besedi!«

ZA SKLEP PRED BLAGOSLOVOM: Kratek povzetek in spodbuda,

npr: Smo luč in smo sol, po Jezusovem naročilu. Naj nam današnje srečanje z Gospodom in blagoslov pomagata, da to uresničimo v tednu, ki je pred nami.