Biblična skupina

Biblična skupina se srečuje ob ponedeljkih.

Vodi jo g. župnik Zoran Zornik.

Letos obravnavamo Matejev evangelij.