Bogoslužje

  • delavniške maše ob 07.00 in 18.30 (natančneje preveriti tedenska oznanila)
  • svete maše ob nedeljah: ob 7:00, 8:30, 10:00 in 19:00 (pozimi ob 18:00)
  • maša v Domu starejših občanov: ob ponedeljkih ob 10h, obenem priložnost za spoved in bolniško maziljenje tudi po sobah, svojci naj opozorijo domačega župnika, če želijo, da ostareli ali bolni prejmejo svete zakramente.
  • podružnična cerkev svetega Martina v Žapužah: glej Oznanila
  • podružnična cerkev