Biblična skupina

Biblična skupina se srečuje ob ponedeljkih. Vodi jo g. župnik Zoran Zornik. Pogovarjajo se o svetopisemskih temah, na katere se že predhodno pripravijo in jih na srečanju temeljito poglobijo.