Mešani pevski zbor

Mešani zbor Župnije Šturje je prijateljska, radostna skupnost, ki združuje ljudi z veseljem do petja in glasbe ter tako uresničuje vodilo o razvijanju talentov. Ker je oznanjevalna moč glasbe zelo velika, poglobljeno posreduje z njej lastno govorico evangeljsko sporočilo veselega upanja. Mešani zbor prepeva vsako nedeljo pri sv. maši za župnijo ter pri vseh cerkvenih praznikih in slovesnostih. V slovo zapoje na pogrebih, za srečo na porokah, v zahvalo pri obletnicah, izvaja tematske koncerte kot so božični, postni koncert, koncert »skozi cerkveno leto«, ipd. Obvlada širok repertoar sakralnih skladb in več kot dvajset maš. Programsko sledi tradicionalnim skladbam, poseže pa tudi po novih in mnoge krstno izvede. Večkrat je prepeval izven domače župnije, tudi v tujini. Del repertoarja je zbor »zapisal« na treh zgoščenkah. Na leto sodeluje pri 110 dogodkih in javno zapoje okrog 900 skladb. V zboru je enainštirideset pevk in pevcev, pojejo pod vodstvom Marinke Šuštar, orgle pa igra Matej Marc.


 


DOGODKI

ZLATA MAŠA IN ŠAGRA

Letos je bilo na praznik farnega zavetnika sv. Jurija zelo slovesno. Združili smo dve praznovanji, šagro in zlato mašo. Domačin, duhovnik g. Niko Štrancar je pri slovesni sv. maši obhajal petdesetletnico duhovniškega poklica. Somaševali so vsi duhovniki rojaki iz naše župnije. Mešani zbor je sodelovali pri dveh sv. mašah, dopoldanski in zlati, popoldanski. Za pevce je bil praznični dan kar velik pevski zalogaj, saj so zapeli kar 38 predvsem umetnih zborovskih skladb, kar je zahtevalo dobro pevsko kondicijo. Moški del zbora pa je prepeval tudi na prijateljskem druženju po slovesnosti.

Šturski mešani zbor je 2. aprila 2017 prepeval na kulturni prireditvi v konkatedrali Kristusa Odrešenika v Novi Gorici.
Letos je 80 letnica nasilne smrti skladatelja Lojzeta Bratuža, ki so ga zaradi njegove zvestobe slovenskemu jeziku in narodu umorili fašisti. Na slovenskih, še posebej pa primorskih korih je njegova glasba še danes zelo prisotna. Mnoge skladbe je uglasbil na besedila Filipa Terčelja.
Trije združeni zbori in članica gledališča iz Teharij so se poklonili njegovemu spominu.
Prireditve so se udeležili tudi nekateri skladateljevi sorodniki, med njimi skladateljeva hči, gospa Lojzka Bratuž.

MePZ župnije Šturje v Ljubljani

V nedeljo, 15. januarja, je zbor pel v frančiškanski cerkvi na Tromostovju v Ljubljani. Hrvaška katoliška misija je zbor povabila na zaključni dogodek 29. hrvaških božičnih dnevov, ki so se končali s sv. mašo in koncertom šturskega zbora. Maševala sta vojaški ordinarij v Bosni, msgr. dr. Tomo Vukšić in msgr. dr. Franc Šuštar, ljubljanski pomožni škof.

Ker je še božični čas, je zbor pri sv. maši pel Pastoralno mašo Jožeta Trošta, slovenske umetne božične pesmi ter dve hrvaški božični ljudski. Na orgle je igral Gregor Klančič. Po sv. maši je bil še koncert. Zaključil se je z dvema hrvaškima pesmima ter obvezno Sveto nočjo. Pri petju zadnjih dveh pesmi so se pridružili tudi poslušalci, kar je dalo koncertu poseben praznični pečat.

Zbor je prejel mnoge zahvale, ker je izvajal štiri hrvaške božične pesmi in tako prisotnim prinesel domačnost in budil spomine.

Po koncertu so pevci pred Prešernovim spomenikom z dvema domoljubnima pesmima zaključili z glasbo bogato nedeljo.


Posnetki: Jože Trošt – Pastoralna maša: Gospod usmili se… Slava… Svet… Jagnje Božje…