Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet je bil izvoljen na volitvah spomladi leta 2015 in ga sestavlja 25 članov, ki so razdeljeni v tri skupine:
  • za bogoslužje
  • za oznanjevanje
  • Karitas
Člani Župnijskega pastoralnega sveta imajo svoja redna srečanja, na katerih obravnavajo aktualno problematiko v župniji.
 
Zadnje srečanje ŽPS je bilo 26. 10. 2016, na naslednji povezavi so objavljeni sklepi in predlogi iz te zadnje seje…
 
Prvo srečanje ŽPS v pastoralnem letu 2016/17 je bilo 29. 8. 2016, na naslednji povezavi so objavljeni sklepi in predlogi…
 
Pri tem so jim v veliko pomoč tudi člani gospodarskega župnijskega sveta in ključarji.