Naslovna1

Četrta adventna nedelja, 20. 12. 2 Sam 7,1-5.8-11.16; Rim 16,25-27; Lk 1,26-38 Marija je pogumno sprejela Božji načrt, ki ji