Vstal je Kristus, upanje moje. Aleluja!

Žrtvi velikonočni naj hvalnice pojo kristjani.

Jagnje je rešilo ovce: Kristus nedolžni je z Očetom spravil grešnike.

Smrt in življenje sta se borila v prečudnem dvobôju: Gospod življenja je umrl, zdaj kraljuje živ.

Povej nam, Marija, kaj si videla na poti! Grob Kristusa živega in slavo sem videla vstalega, angelske priče, prtič in povôje.

Vstal je Kristus, upanje moje, pred vami pojde v Galilejo. Vémo: Kristus je res vstal od mrtvih! Ti, o Kralj zmagoslavni, se nas usmili.