Slovo s. Vide Tomažič

Spoštovana sestra Vida.

Redovna skupnost šolskih sester svetega Frančiška Kristusa Kralja deluje v Šturjah že od leta 1967, torej natanko petdeset let. Veseli smo, da skupnost stalno skrbi, da je šturska hiša polna. Tako smo se tudi pred tremi leti razveselili Vas, ki ste sprejeli služenje v naši župniji.

Hvaležni smo Vam za vse delo, ki ste ga opravili med nami.

V skupnosti bralcev ste nam bili zgled dobrega bralca. S poglobitvijo in pripravo na liturgično branje se pri Vas pozna globlje doživljanje božjega sporočila, ki se nas zato še bolj dotakne.

Hvala, da ste nam pri mašah delili evharistični kruh in blagoslavljali naše male otroke.
Hvala Vam za obiske bolnikov po domovih in v Domu starejših občanov ter za sodelovanje pri mašah v Domu. Še posebej so Vam hvaležni ostareli v Domu, da ste jim prinašali Jezusa po sobah.
Vedno se razveselimo SMS sporočil, ki nam jih pošiljate po telefonu ali sporočil po elektronski pošti ob godovih in praznikih. Kako lepo, da znate te sodobne pripomočke vključiti v povezovanje skupnosti in v širjenje veselega oznanila. Se priporočamo tudi za naprej.

Hvaležni smo za sodelovanje v župnijskem pastoralnem svetu in za tehtne predloge.

Nekaj časa ste sodelovali pri vodenju verouka kot katehistinja. Hvala, da ste svoje izkušnje srečanj z Jezusom prenašali na otroke.

Veseli smo, da ste podpirali in spodbujali otroke in mladince pri njihovem sodelovanju pri mašah.

Radi smo poklepetali z Vami. S svojim širokim znanjem in poznavanjem ste nam na nevsiljiv način vnašali jasnost v naša razmišljanja.

Nam manj poznano je Vaše pedagoško in strokovno delo v vaši redovni in širši skupnosti na mednarodni in na slovenski ravni. Imeli ste predavanja, sodelovali ste na mnogih seminarjih in tečajih. Naj navedem le tri naslove Vaših prispevkov: ob širši temi »Družinska dediščina za redovno življenje« ste svojemu delu dali podnaslov: »Ali poznam sebe?«, naslov drugega predavanja je bil »Zaupaj tistemu, ki je zaupanja vreden«, tretjega pa »Zaupaj hči.«

Draga sestra Vida.

Najbolj smo vam hvaležni za vaše bivanje med nami in za vaše iskreno pričevanje, da Jezus resnično živi med nami.

Upamo, da je bilo tudi Vam med nami lepo. S hvaležnostjo se vas bomo spominjali. Pri Vaši novi odgovorni službi Vam želimo veliko božjega blagoslova in poguma pri odločanju za dobro.

Veseli bomo še kakšnega srečanja z Vami, morda ob priliki kakšnih praznovanj. Vedno ste dobrodošli.
Ostanimo povezani v prizadevanju za Jezusa, za dobro in v molitvi.

Naj vas varujejo angeli in vaš nebeški zavetnik. Hvala.

Lojze Grahor
Šturje, 3. september 2017