Obnovljena kapelica v Grivčah

V soboto, 14. 12., so se zbrali vaščani Grivč k blagoslovu obnovljene vaške kapele in obnovljenega kipa Marije z Jezusom. Začeli smo s sveto mašo, pri kateri je župnik blagoslovil kip, po maši pa smo v procesiji šli k obnovljeni kapeli. Marijin kip je nesel predstavnik vasi, otroci pa so kip spremljali s šopki cvetja. Po blagoslovu lepo obnovljene kapele, smo kip postavili na svoje mesto. Naj Marija, Pomoč kristjanov, varuje vaščane in njihove družine, kakor tudi vse, ki bodo šli mimo kapelice, ki naj jih spomni na našo nebeško Kraljico.