Bogoslužje 6. april 2020

Nebeški Oče, v Svetem Duhu se pripravljamo na vstop v velikonočno skrivnost smrti in vstajenja tvojega Sina. Skupaj z Njim se želimo darovati za vse naše bližnje. Naj nas pri tem krepi tvoja navzočnost. Prosimo te za dar Svetega Duha, ki naj nam odkriva tvoje obličje, ko se srečujemo s teboj v molitvi.

V prilogi je vzorec za današnje bogoslužje.

Želim vam duhovno bogat ta veliki teden.

župnik Zoran


Bogoslužje 6.4.2020 (PDF)