Premišljevati

Marija je v svojem srcu premišljevala o tem, kar se ji je zgodilo. Ko so pastirčki odšli iz betlehemskega hlevčka, je premišljevala njihove besede in jih shranila v svojem srcu. Marija je premišljevala o čudežih, ki jih je Bog storil v zgodovini in v njenem življenju. V prazničnih božičnih in novoletnih dneh smo povabljeni, da tudi mi ravna-mo enako. Povabljeni smo k premišljevanju edinstvenega dogodka Božjega rojstva. Bog ne želi, da bi ta resnica zbledela in se umaknila iz našega spo-mina. Zato moramo vztrajno premišlje-vati o tem, kar smo videli in slišali in nam je povedal Gospod. Pa tudi novo leto se odpira pred nami v tej perspektivi: da bi si v premišljevanju Gospodovega prihoda med nas in njegove navzočnosti med nami, utirali pot v novo leto, polno neznank in ugank, vendar v neizmerni gotovosti, da bo vse leto z nami Gospod, ki je s svojim prihodom na svet postal Emanuel, Bog z nami. Zato premišljujmo njegovo navzočnost med nami, prisluhnimo, kaj nam govori in ne bomo tavali v megli neznanega in negotovega.