Birmanski obisk Karitas

V petek, 11.11.2016, smo se birmanci 8. in 9. razreda v spremstvu katehetov odpravili na Karitas. Tam so nas prijazno pogostili s sokom in jabolki. Urednica zavoda nas je prijazno pozdravila in nam namenila par toplih besed. Na to smo si lahko še ogledali prostore ter o njih kaj vprašali. Po končanem ogledu, ki je trajal okrog tri četrt ure, smo se odpravili nazaj v Marijin Dom, ter tam dokončali birmansko srečanje za tisti dan. Ana in Tim