Zlata maša in šagra 2017

Na župnijski praznik sv. Jurija smo 23. aprila 2017 praznovali zlatomašni jubilej rojaka g. Nika Štrancarja. Zlatomašnika je duhovniška pot vodila za kaplana v Ilirsko Bistrico, nato za župnika v Podkraj, Prem in Suhorje ter sedaj v Zagorje in Trnje pri Pivki. Ves čas je g. Štrancar ostal povezan z domačimi v Žapužah in rodno župnijo Šturje; največkrat prav za praznik sv. Jurija in sv. Martina. Poleg duhovniške službe so misijoni njegova posebna skrb in ljubezen.
Po prihodu s kočijo iz domačih Žapuž in sprejemu v domači župniji se je pričela sveta maša, ki so jo poleg slavljenca darovali še štirje rojaki duhovniki ( g. Suban, g. Čušin, g. Kete in g. Fegic) ter domača duhovnika g. Zornik in g. Albreht. Zlatomašnik se je v nagovoru spomnil staršev in sorodnikov, duhovnih voditeljev in spremljevalcev ter se vsem zahvalil za duhovno in materialno podporo na petdesetletni mašniški poti. Svojci in župljani so g. Nikotu pri darovanju izročili simbolična darila za zvesto duhovniško pričevanje.

Po zlati maši smo bili povabljeni na tradicionalno štursko frtalo, ki jo že dolga leta skrbno pripravlja ga. Marija Božič s sodelavkami. Šturske gospodinje so nas pogostile s slastnim pecivom, župnijska Karitas se je izkazala z organizacijo pogostitve, prav tako tudi sodelavci z okrasitvijo cerkve in okolice. Pri Kolarjevih so pridne roke pletle tradicionalne kite iz bršljana. Med mašo je prepeval župnijski mešani pevski zbor, po maši pa mladi glasbeniki skupine 'Temeljni postopki oživljanja' in harmonikar Anže Gerželj.

Veseli smo ponovne oživitve tradicionalnega praznovanja šturske šagre s frtalo in upamo, da bodo mladi rodovi to tradicijo nadaljevali, zlatomašniku pa želimo še naprej Božjega blagoslova.

Nadja Ušaj Pregeljc