Romanje v Davčo na Terčeljev grob


V nedeljo, 15. 9. 2019 smo se s 15. avtomobili odpeljali na grob mučenca Filipa Terčelja. Šturci smo se tako na nedeljo svetniških kandidatov z bogoslužjem na grobu poklonili našemu rojaku Filipu Terčelju in davškemu župniku Francu Krašni, ki sta bila skupaj nasilno umorjena zaradi vere.
Po bogoslužju na grobu v Davči smo si ogledali še cerkev, nato pa smo se odpeljali v Štulčevo grapo in se sprehodili do kraja umora. Tam smo zmolili desetko in vključili svoje prošnje njima na čast. Potem smo se ustavili še pri Štulčevi kmetiji, kjer so nas prijazno sprejeli in pogostili.
Imeli smo lep nedeljski izlet, obenem pa oživljali svet spomin na našega mučenca Filipa Terčelja.


Pesem: Mati žalostna je stala,
V imenu Očeta in…
Gospod z vami…
Bratje in sestre, danes je nedelja svetniških kandidatov in 15. september, spomin Žalostne Matere Božje, ki je stala pod križem. Ona je Mati vseh, ki so v življenju in smrti stopili na križ. Zbrani smo na grobu dveh duhovnikov, Franca in Filipa, ki sta svojo zvestobo Kristusu potrdila z mučeniško smrtjo zaradi vere. Kdor vzame Jezusov križ na svoje rame, sprejme tudi ponižanja, ki sledijo po zgledu našega Gospoda. Na grobu dveh, ki sta vzela križ, sprejela ponižanja in ostala zvesta do konca, priznajmo, da smo mi včasih šibki in nemočni, ko podlegamo majhnim vsakdanjim preizkušnjam.
Vsemogočnemu Bogu…
Gospod usmili se…
Molimo. Dobri Bog, kri mučencev je seme novih kristjanov. Na grobu mučencev Filipa in Franca nas utrdi v preizkušnjah, da ostanemo po zgledu teh dveh zvesti do konca, po našem Gospodu Jezusu….
Berilo iz pisma Hebrejcem: Bratje in sestre! Spominjajte se svojih predstojnikov, ki so vam oznanili Božjo besedo. Še in še motrite, kako so izstopili iz življenja in posnemajte njihovo vero. Jezus Kristus je isti, včeraj in danes in na veke. Ne pustite, da bi vas zapeljevali različni tuji nauki. Zato je dobro okrepčati srce z milostjo, ne pa z jedmi. Te niso nič koristile tistim, ki so se glede njih držali predpisov. Imamo oltar, s katerega nimajo pravice jesti tisti, ki služijo v šotoru. Trupla živali, katerih kri véliki duhovnik nese za greh v svetišče, sežigajo zunaj šotorišča. Zato je tudi Jezus trpel zunaj vrat, da bi ljudstvo posvetil s svojo krvjo. Pojdimo mu torej naproti, ven iz šotorišča, in prenašajmo njegovo sramoto, saj nimamo tu stalnega mesta, ampak iščemo prihodnje. Po njem torej Bogu neprenehoma prinašajmo na oltar hvalno žrtev, namreč sad ustnic, ki slavijo njegovo ime. Ne pozabite pa delati dobro in deliti svoje z drugimi, kajti take žrtve so Bogu všeč. Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni namreč bedijo nad vašimi dušami kot tisti, ki bodo dajali odgovor. BOŽJA BESEDA

Pesem: K tebi želim, moj Bog

Aleluja:

Evangelij po Mateju: »Glejte, pošiljam vas kakor ovce med volkove. Bodite torej preudarni kakor kače in nepokvarjeni kakor golobje. Varujte pa se ljudi, ker vas bodo izdajali sodiščem in bičali po svojih shodnicah. Pred oblastnike in kralje vas bodo vlačili zaradi mene, v pričevanje njim in poganom. Kadar pa vas izročijo, ne skrbite, kako in kaj bi govorili, kajti tisto uro vam bo dano, kaj naj bi govorili. Ne boste namreč govorili vi, temveč Duh vašega Očeta bo govoril v vas. Izdajal pa bo v smrt brat brata in oče sina. Otroci bodo vstajali zoper starše in jih izročali v smrt. Vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena; toda kdor bo vztrajal do konca, bo rešen. Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v peklenski dolini! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vi ste vredni več kakor veliko vrabcev.« KRISTUSOV EVANGELIJ

Nagovor

Prošnje:
1.Jezus, prosimo te za naš narod, nakloni nam mir in spravo, da bomo živeli v bratski slogi, v iskrenosti do zgodovinskih resnic in da bomo iz narodnih in krščanskih korenin gradili boljši svet med nami.
2.Jezus, prosimo te za voditelje Cerkve, naj zvesti evangeliju pogumno kažejo pot življenja in vsem ljudem prinašajo Boga.
3.Gospod, mučeništvo Filipa in Franca se ni zgodilo brez tvoje dopustitve. Po njuni smrti učiš nas zvestobe v preizkušnjah. Pomagaj nam, da bomo znali ohranjati spomin nanju in če je tvoja sveta volja, ju povzdigni na čast oltarja, da se bo vsa Cerkev zahvaljevala za njuno življenje in mučeništvo ter se jima priporočala.
4.Na priprošnjo mučencev Filipa in Franca te prosimo za naše bolnike, naj jim izprosita čudež ozdravljenja, zlasti prosimo za tiste, ki se nam priporočajo v molitev.
5.Na priprošnjo duhovnika Filipa in Franca pokliči v naših župnijah fante in dekleta, ki bodo svoje življenje po njunem zgledu posvetili in ga darovali Bogu in Cerkvi.

Oče naš

Molimo: Dobri Bog, na priprošnjo mučencev duhovnikov Filipa in Franca, ki sta do konca darovala svoje življenje za Cerkev, za ljudi in Zate, nakloni vsem, ki bodo prihajali k temu grobu dušno in telesno zdravje in naj v svojem življenju in pri svojem delu na njuno priprošnjo čutijo Tvoj blagoslov, po Kristusu našem Gospodu. Amen.

Blagoslov prisotnih

Pesem: V grenko žalost zatopljena je nje duša prebodena, …